Bewonerscommissie Bergeijk

  Dr. Duchateaustraat 1, 5571 DA Bergeijk        


  ACTUEEL          WIE ZIJN WIJ          ACTIVITEITEN          CONTACT  

 

Bewonerscommissie Bergeijk is een organisatie die huurdersbelangen behartigd voor bewoners van huizen
van verhuurder Woningbelang in Bergeijk. Onze relatie met Woningbelang staat o.a. omschreven in de Wet
op het overleg huurders verhuurder.

Daar de leden van de commissie allen ook huurders zijn van Woningbelang bekwamen zij zich nóg steeds om
de belangen van huurders op een correcte manier te vertegenwoordigen. Dit vergt tijd.

Terwijl zijn we echter ook een klankbord voor de bewoners. Dit om aan Woningbelang door te geven wat er in de
gemeente speelt met betrekking tot Woningbelang. Dit contact verloopt beter dan onder Vestia !

Als bewonerscommissie worden we betrokken bij de gesprekken tussen de gemeente Bergeijk en Woningbelang als het
aankomt op het maken van prestatieafspraken. Dit is in de woningwet van 2015 zo geregeld. Hierbij hebben we
adviesrecht maar ook instemmingsrecht.

 
 
This site is © Copyright Work-With-IT 2017, All rights reserved. | Disclaimer