07-02-2023 Er rijdt een 'klusbus' rond in Bergeijk !!

Sinds begin dit jaar is er een Klusbus in Bergeijk, een initiatief van de Gemeente en bedoeld voor álle
oud-Vestia huurders alhier, nú huurders van Woningbelang in Valkenswaard. Op de site van
Woningbelang meer informatie. Zie hier; KlusBus.

Mvg Bewonerscommissie Bergeijk.

01-02-2023 Onderhoudsplanning Woningbelang voor 2023 bekend !

Sinds kort staat de planning voor planmatig onderhoud voor woningen van Woninbelang 2023 online.
U vind deze hier. Voor uw gemak hebben we dit document (PDF) ook rechts onder 'Downloads' voor u klaar
staan. Op pagina 4 en 5 staan de werkzaamheden voor Bergeijk vermeld dit jaar. Precies wanneer deze gaan
worden uitgevoerd is hier niet in opgenomen, maar u wordt ruim van tevoren geïnformeerd !
Hopen u hiermee voorlopig weer genoeg te hebben geïnformeerd.

Mvg Bewonerscommissie Bergeijk.

01-07-2022  Beste huurders Woningbelang Bergeijk.


Inmiddels hebben veel huurders al kennisgemaakt met de nieuwe verhuurder Woningbelang uit Valkenswaard.
We horen hier positieve geluiden over ! Fijn dat we dit als Bewonerscommissie Bergeijk hebben kunnen bereiken
dat we nu naar een bétere toekomst kijken door onze acties sinds 2016.

Wat betekent deze verandering voor de Bewonerscommissie Bergeijk (BCB) en voor ú ?

We blijven als BCB in deze overgangsfase nog actief. Met ál úw vragen kunt u dus nog steeds bij de BCB terecht.
Dat geldt overigens ook voor de bewoners van Bergeijk die al huurder wáren van Woningbelang ! In totaal dus
nu ruim 500 huurders van Woningbelang in Bergeijk !
We zijn gesprekspartner zowel met Woningbelang direct áls met de onafhankelijke Huurders Belangenvereniging
Valkenswaard (HBV).

Wat vanuit de HBV vooral wordt gepromoot is om lid te worden van de huurdersbelangenvereniging !
Mocht de animo vanuit Bergeijk zodanig groot worden dan is de HBV uiteraard graag bereid een Algemene
Ledenvergadering (ALV) in Bergeijk te regelen. Volgende ALV is november 2022. Omdat tijdens ALV's ook besluiten
worden genomen en de bewoners van Woningbelang in Bergeijk nu pas onlangs zo groot qua aantal zijn geworden
leeft het idee om een aparte bijeenkomst te houden in Bergeijk (dus géén ALV), waarin HBV uitlegt wie ze zijn en wat
ze doen ! Houden u op de hoogte. Wilt u lid worden van de HBV, dan kan dat gratis via deze link.

Bent u woonachtig in Luyksgestel (80 bewoners) dan valt u dus inmiddels onder Woningvereniging de Zaligheden in Eersel.
Als BCB is er geen contact geweest qua huurdersbelangen met de Zaligheden, dus we gaan ervan uit dat de Zaligheden
dat via hun eigen huurderbelangenvereniging regelt. Is dat niet zo mag u ons ook benaderen !! Dan nemen wij contact
op hoe het zit.

Tot zover. Bewonerscommissie Bergeijk

Email:             Info@bewonerscommissiebergeijk.nl

Website:        www.bewonerscommissiebergeijk.nl

Onze telefoonnummers vindt u op de contactpagina.