01-07-2022  Beste huurders van voorheen Vestia, inmiddels Woningbelang, te Bergeijk.

Inmiddels hebben veel huurders al kennisgemaakt met de nieuwe verhuurder Woningbelang uit Valkenswaard.
We horen hier positieve geluiden over ! Fijn dat we dit als Bewonerscommissie Bergeijk hebben kunnen bereiken
dat we nu naar een bétere toekomst kijken door onze acties sinds 2016.

Wat betekent deze verandering voor de Bewonerscommissie Bergeijk (BCB) en voor ú ?

We blijven als BCB in deze overgangsfase nog actief. Met ál úw vragen kunt u dus nog steeds bij de BCB terecht.
Dat geldt overigens ook voor de bewoners van Bergeijk die al huurder wáren van Woningbelang ! In totaal dus
nu ruim 500 huurders van Woningbelang in Bergeijk !
We zijn gesprekspartner zowel met Woningbelang direct áls met de onafhankelijke Huurders Belangenvereniging
Valkenswaard (HBV).

Wat vanuit de HBV vooral wordt gepromoot is om lid te worden van de huurdersbelangenvereniging !
Mocht de animo vanuit Bergeijk zodanig groot worden dan is de HBV uiteraard graag bereid een Algemene
Ledenvergadering (ALV) in Bergeijk te regelen. Volgende ALV is november 2022. Omdat tijdens ALV's ook besluiten
worden genomen en de bewoners van Woningbelang in Bergeijk nu pas onlangs zo groot qua aantal zijn geworden
leeft het idee om een aparte bijeenkomst te houden in Bergeijk (dus géén ALV), waarin HBV uitlegt wie ze zijn en wat
ze doen ! Houden u op de hoogte. Wilt u lid worden van de HBV, dan kan dat gratis via deze link.

Bent u woonachtig in Luyksgestel (80 bewoners) dan valt u dus inmiddels onder Woningvereniging de Zaligheden in Eersel.
Als BCB is er geen contact geweest qua huurdersbelangen met de Zaligheden, dus we gaan ervan uit dat de Zaligheden
dat via hun eigen huurderbelangenvereniging regelt. Is dat niet zo mag u ons ook benaderen !! Dan nemen wij contact
op hoe het zit.

Tot zover. Bewonerscommissie Bergeijk

Email:             Info@bewonerscommissiebergeijk.nl

Website:        www.bewonerscommissiebergeijk.nl

Onze telefoonnummers vindt u op de contactpagina.